Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi thuốc viên LIV-Z Tablets

Tin Y tế Tin về Dược  
Thu hồi thuốc viên LIV-Z Tablets

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Thu  hồi  lô  thuốc  sau:  Thuốc  viên  LIV-Z  Tablets  (Levocetirizine dihydrochloride 5mg), SĐK: VN-18014-14, Số lô: MYTHB1801, Ngày SX: 06/03/2018, HD: 05/03/2020 do Công ty  Maxtar  Bio-Genics (India) sản xuất. Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma)nhập khẩu. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng.

2. Yêu cầu các Phòng Y tế huyện/thành phố, các Công ty dược thực hiện ngay các nội dung sau:

-Thông tin đến các đơn vị và cơ sở hành nghề y dược trong phạm vi quản lý không được kinh doanh, sử dụng và thu hồi tất cả các lô thuốc trên; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

-Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược)trước ngày 16/01/2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược)để được giải đáp./

Xem chi tiết nội dung công văn tại đây 1535.pdf