Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tổ chức chỉ đạo triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh

Tin Y tế Tin hoạt động  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tổ chức chỉ đạo triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 1253/VSR-KST ngày 03/09/2019 về việc triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học đợt 2 năm 2019 của Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, và Công văn số 1114/YT-GD&ĐT ngày 11/9/2019 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh của Sở Y tế - Sở Giáo dục & Đào tạo, trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tổ chức triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giữ vai trò đầu mối triển khai các hoạt động của chiến dịch; tăng cường phối hợp giám sát, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch chiến dịch. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện/thành phố tổ chức hướng dẫn cho các Trạm Y tế về chuyên môn kỹ thuật tẩy giun; Khám sàng lọc cho các cháu trước khi cho uống thuốc tẩy giun; bố trí đầy đủ thuốc tẩy giun và cơ số thuốc cấp cứu, chống sốc, có phương tiện để sẵn sàng xử trí, cấp cứu kịp thời khi có trường hợp phản ứng sau uống thuốc… Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của nhiễm giun sán, biện pháp phòng, chống; cung cấp thời gian, địa điểm tổ chức uống thuốc tẩy giun… để các bậc phụ huynh biết và cho con tham gia uống thuốc đầy đủ.

Đây là chương trình rất hữu ích, giúp hạn chế tới mức thấp nhất số lượng mắc các bệnh giun truyền qua đất cho học sinh tiểu học, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực cho học sinh và ý thức tự giác phòng chống bệnh giun sán cho các em.

Dự kiến, trong 2 ngày: 29 và 30/10/2019 tất cả học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được tiến hành uống thuốc tẩy giun.​