Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan

Văn bản hướng dẫn  
Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Ngày 31/7/2018 Sở Y tế Hà Nam ban hành công văn số 752/SYT-NVD về việc Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan. Cụ thể như sau

Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan,

1. Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

- Danh sách các thuốc chứa Valsartan bị đình chỉ lưu hành, thu hồi (Danh mục 1 đính kèm).

- Danh sách các thuốc chứa Valsartan bị tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng (Danh mục 2 đính kèm).

- Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh (Danh mục 3 đính kèm).

2. Yêu cầu các Phòng Y tế huyện/thành phố, các Công ty dược thực hiện ngay các nội dung sau:

           - Thông tin đến các đơn vị  và cơ sở hành nghề y dược trong phạm vi quản lý không được kinh doanh, sử dụng và thu hồi thuốc thuộc Danh mục 1; tạm ngừng kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc Danh mục 2; chỉ tiếp tục kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc Danh mục 3 nhằm đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu sử dụng của người bệnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

           - Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 30/08/2018.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.​

Xem chi tiết tại đây 752.pdfDM1.pdf ; DM2 (3).pdfDM3 (2).pdf