Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan

Văn bản hướng dẫn  
Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Ngày 23/7/2018 Sở Y tế ban hành công văn số 727/SYT-NVD về việc Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan. Cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan,

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

​1. Đình chỉ lưu hành các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Zhejiang Huahai Pharmaceutical sản xuất. Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi đính kèm (Danh mục 1).

2. Tạm ngừng lưu hành, sử dụng các thuốc có tên trong Danh sách các thuốc chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu bị tạm dừng nhập khẩu, lưu hành và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam đính kèm (Danh mục 2).

3. Tiếp tục lưu hành, sử dụng đối với các thuốc chứa Valsartan được nêu trong Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh đính kèm (Danh mục 3).

4. Yêu cầu các Cơ sở khám chữa bệnh, Phòng Y tế huyện/thành phố, các Công ty dược thực hiện ngay các nội dung sau:

           - Thông tin đến các đơn vị, khoa phòng và cơ sở hành nghề y dược trong phạm vi quản lý không được kinh doanh, sử dụng và thu hồi thuốc thuộc Danh mục 1; tạm ngừng kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc Danh mục 2; tiếp tục kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc Danh mục 3 nhằm đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu sử dụng của người bệnh; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định hiện hành.

           - Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 18/08/2018.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.

Xem chi tiết nội dung công văn tại đây 727b.pdf ; DM1 (1).pdfDM2.pdfDM3.pdf