Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực KCB  
20/03/2019
Ngày 20/3/2019 Sở Y tế ban hành Quyết định số 92/QĐ-SYT về việc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
02/07/2018
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng)
12
Previous Page 1-15 Next Page