Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

06/07/2015
Phê duyệt giai đoạn I- dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người tối nhiễu tâm trí.
06/07/2015
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm y tế chất lượng cao
06/07/2015
Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cho cán bộ, bác sỹ công nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam)
06/07/2015
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng thế giới.
06/07/2015
Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam.
08/08/2014
Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam
08/08/2014
Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam
08/08/2014
Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Cơ sở điều trị Phong Ba Sao
08/08/2014
Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam