Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

08/08/2014
Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi
08/08/2014
Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi
08/08/2014
Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cải tạo, bệnh viện đa khoa tỉnh
08/08/2014
Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng khoa Nhi và xây dựng mới khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh
08/08/2014
Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bảo trì, sửa chữa nhà khám đa khoa kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh
08/08/2014
Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
08/08/2014
Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam
08/08/2014
Quyết định số 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thí nghiệm thực hành Trường Cao đẳng y tế tỉnh Hà Nam
08/08/2014
Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục