Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
29/05/2019
Ngày 29/5/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 4 năm 2019; Hội nghị do PGS.TS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
21/05/2019
Ngày 25/4/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế.
25/04/2019
Ngày 24/4/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 4 năm 2019; Hội nghị do PGS.TS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
31/08/2018
Ngày 27/8/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8 năm 2018; Hội nghị do PGS.TS.BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
30/08/2018
Ngày 30/8/2018 Sở Y tế ban hành Quyết định số 472/QĐ-SYT về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh
29/08/2018
Ngày 29/8/2018 Sở Y tế ban hành Quyết định số 468/QĐ-SYT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược
01/08/2018
Ngày 01/8/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018; Hội nghị do PGS.TS.BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
29/09/2017
Ngày 26/9/2017, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 02 năm 2017. Hội nghị do TS BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
22/02/2017
Ngày 21/2/2017, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 02 năm 2017. Hội nghị do TS BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
27/12/2016
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, báo cáo kết quả triển khai tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016
23/12/2016
Công văn 1017/SYT-NVY ngày 05/12/2016 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật chuyên môn năm 2017
12
Previous Page 1-15 Next Page