Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6. Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

1. Thủ tục hành chính cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
6. Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc
 

 - Trình tự thực hiện :

 

+ Bước 1: UBND xã hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố
+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về phòng Lao độngTB&XH. Phòng Lao độngTB&XH xem xét giải quyết theo thẩm quyền, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 3: Công dân nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Trưởng thôn lập danh sách đối tượng và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn
b) Số lượng hố sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
- Phí, lệ phí: Không thu
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 ban hành Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộ;
+ Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực ngày 1/1/2015.