Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn hóa - Xã hội Giáo dục - Đào tạo  
06/01/2020
Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học huyện Thanh Liêm năm học 2019-2020.
27/05/2019
Cùng với các địa phương khác trong cả nước, thầy và trò các trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Liêm đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019.
23/05/2019
Phòng giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi (HSG) năm học 2018-2019. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD-DT, đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU- CT HĐND huyện, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các trường học, các bậc phụ huynh học sinh, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc.
06/12/2018
Thủ tướng Chính phủ vừacó Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.
31/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
31/10/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.
05/10/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
04/10/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
25/09/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
14/09/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nêu rõ việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp.
10/09/2018
Từ ngày 03/10/2018, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
15/01/2018
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
123456
Previous Page 1-15 Next Page