Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
16/01/2020
Ban an toàn giao thông huyện Thanh Liêm vừa tổ chức tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Nguyễn Văn Điểu Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị
24/12/2019
Uỷ ban MT TQ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền,phổ biến các luật và nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành
23/09/2019
Tại xã Liêm Cần Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với hội LHPN huyện Thanh Liêm tổ chức chương trình tọa đàm an toàn giao thông
23/09/2019
UBND xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân thôn Lác Chiều.
11/06/2019
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10/01/2019 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
10/05/2019
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng PHPBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.
19/04/2019
Tại hội nghị, trên 320 cán bộ và nhân dân xã Thanh Hương đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của pháp luật về luật thừa kế, luật quốc phòng và luật nghĩa vụ quân sự.
13/03/2019
Tại xã Thanh Nghị Hội LHPN huyện Thanh Liêm vừa tổ chức lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019.
12/03/2019
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng PHPBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.
12/03/2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, vừa qua Hội Nông dân huyện Thanh Liêm phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã 5 xã: Thanh Hà, Thanh Bình, Thanh Lưu, Thanh Tâm, Thanh Thủy, thu hút trên 750 lượt người tham dự.
01/03/2019
Ngày 01/03/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 400 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn; lãnh đạo các các trường THPT- TTGDNN-GDTX xã trên địa bàn huyện.
12345
Previous Page 1-15 Next Page