Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
22/10/2018
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định công nhận 39 sáng keiens của 63 tác giả là sáng kiến cấp huyện năm 2018
31/08/2018
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Thanh Liêm
31/08/2018
Ngày 3 thangs8 năm 2018, UBND huyện ban hành Đề án số 569/ĐA-UBND Sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và THCS Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
31/08/2018
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Thanh Liêm
31/08/2018
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án sáp nhập Trường Tiểu học Liêm Thuận với Trường THCS Liêm Thuận thành Trường tiểu học và THCS xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
30/07/2018
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án Thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Liêm
13/07/2018
Ngày 13 tháng 7 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án " xây dựng tuyến đường xanh- sạch- đẹp" huyện Thanh Liêm năm 2018
27/03/2018
Ngày tháng 3 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Đề án xây dựng "Tuyến đường xanh- sạch- đẹp" năm 2018