Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Kinh tế xã hội Thông tin quy hoạch  
10/09/2019
HĐND xã Thanh Lưu và Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, khóa 18 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường sáp nhập 2 xã thành thị trấn Tân Thanh.
19/03/2019
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II, tỉnh Hà Nam.
18/07/2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Liêm