Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

Tổ chức bộ máy Các phòng chuyên môn  
Thông tin về các phòng chuyên môn thuộc huyện

   

TT
CHỨC DANHHỌ VÀ TÊNCƠ QUANDI ĐỘNGĐịa chỉ thư điện tử
I
Văn phòng HĐND & UBND    
1
Chủ tịch UBND huyệnHoàng Mạnh Dũng 912703835hoangmanhdung@hanam.gov.vn
2Phó Chủ tịch UBNDNguyễn Văn Điểu 989556520nguyevandieu@hanam.gov.vn
3Chủ tịch HĐND huyệnTrần Xuân Thành880329
912814500tranxuanthanh@hanam.gov.vn
4Phó Chủ tịch HĐND huyệnĐinh Viết Cường
 912429758cuongdv209@gmail.com
5Phó Ban pháp chế Thạch Thị Kim Thanh ​
989725529thachthikimthanh@hanam.gov.vn
6Phó Ban kinh tếNguyễn Thị Thu Hiền 906123383nguyenthithuhien@hanam.gov.vn
7Chánh VP HU, HĐND,UBNDNguyễn Văn Khánh 919728285nguyenvankhanh.tl@hanam.gov.vn
8Phó VP HU, HĐND,UBNDPhạm Thị Thu Hằng 976025458phamthithuhang@hanam.gov.vn
9PhóVP HU, HĐND, UBNDVũ Tất Thắng880061942133366vutatthang@hanam.gov.vn
10PhóVP HU, HĐND, UBNDPhạm Đăng Vinh 916144970phamdangvinh@hanam.gov.vn
IILao động TBXH    
1Trưởng phòngBùi Trọng Quỳnh880335943926126buitrongquynh@hanam.gov.vn
2Phó phòngĐinh Văn Tuấn880499382932432dinhvantuana@hanam.gov.vn
III/Thanh tra    
1Chánh thanh traNguyễn Ngọc Bình880103903485909nguyenngocbinh@hanam.gov.vn
2Phó Chánh thanh traLê Văn Đậu 979770271levandau@hanam.gov.vn
IVNông nghiệp & PTNT   phamtrongkinh@hanam.gov.vn
1Phó phòngTrần Quốc Trịnh880495986612450doquoctrinh@hanam.gov.vn
2Phó PhòngĐỗ Thị Thanh Nga 989138289dothithanhnga@hanam.gov.vn
VTài nguyên môi trường   
1Phó phòngĐỗ Văn Trường 0904569766 dovantruong@hanam.gov.vn
2Phó PhòngBùi Quý Nga 982190907buiquynga@hanam.gov.vn
3Phó PhòngLại Thị Hiên 375902676laithihien@hanam.gov.vn
VIKinh tế và hạ tầng    
1Trưởng phòngNguyễn Triều Dương 947049432nguyentrieuduong@hanam.gov.vn
2Phó PhòngLại Văn Tuyến880129989136782laivantuyen@hanam.gov.vn
VIITài chính kế hoạch    
1Trưởng phòngTrần Văn Quân880245988895647tranvanquan.tl@hanam.gov.vn
2Phó phòngLại Văn Quý881675982714968laivanquy@hanam.gov.vn
3Phó PhòngĐinh Thị Phương Lê 916019780dinhthiphuongle@hanam.gov.vn
VIIIGiáo dục   
1Phó phòngTrần Thị Phương 919964296tranthiphuong@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Văn Bính  nguyenvăn binhb@hanam.gov.vn
3Phó PhòngLê Xuân Hạnh 984693286levanhanh@hanam.gov.vn
IX/Đài truyền thanh    
1Trưởng ĐàiĐỗ Mạnh Cường 912078029domanhcuongb@hanam.gov.vn
Phó Trưởng đàiĐoàn Thị Tâm 914860213doanthitam@hanam.gov.vn
XPhòng Văn Hóa TT    
1Trưởng phòngTrần Hữu Tuyến       770270915612168tranhuutuyen@hanam.gov.vn
2Phó PhòngLê Văn Bộ 986665746levanbo@hanam.gov.vn
XI Nội vụ    
1Trưởng phòngNguyễn Mạnh Thắng 973699292nguyenmanhthang@hanam.gov.vn
2Phó phòngNguyễn Hồng Ngọc 983215199nguyenhongngoc@hanam.gov.vn
3Phó PhòngTrịnh Cao Cảnh  trinhcaocanh@hanam.gov.vn
XIITư pháp    
1Trưởng phòngTrần Quyết Thắng 982145575tranquyetthang@hanam.gov.vn
2Phó phòngĐinh Thị Huê 973688030dinhthihue@hanam.gov.vn
XIIIY tế    
 1
Trưởng phòngBùi Văn Hiệu 989318703buivanhieu@hanam.gov.vn
    
  
XIVTrung tâm VH-TT    
1Giám đốcCù Thị Hiền 912513628cuthihien@hanam.gov.vn
2Phó Giám đốcLại Xuân Dương  laixuanduong@hanam.gov.vn