Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Nhà lớp học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Thanh Thủy

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án Nhà lớp học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Thanh Thủy

1. Tên Công trình: Nhà lớp học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Thanh Thủy

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà lớp học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Thanh Thủy​ phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn xã

3. Chủ đầu tư: UBND xã Thanh Thủy làm chủ đầu tư

4. Lĩnh vực chuyên môn:Xây dựng

5. Thời gian thực hiện: 2016-Quý III/2018

6. Tổng mức đầu tư: 8.162.000.000 đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách xã 

8. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất