Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa
Tranh thủ thời tiết  thuận lợi các địa phương trong huyện Thanh Liêm đã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.
         
           Tính đến ngày 19/6 các địa phương đã tiến hành đã  bơm nước được trên 5.949ha. Đạt 98,1% dt. Triển khai bừa lồng trên 5785ha, đạt 94,8% dt.  bừa kép 4265ha, đạt trên 75% dt. Bên cạnh đó các địa phương đã  gieo 42 ha mạ sớm và tiến hành sạ được 2821 ha lúa mùa. Đạt trên 45% DT gieo cấy. Các xã có tiến độ gieo cấy nhanh như Thanh Tân; Liêm Sơn; Thanh Hà , Liêm Phong... Theo kế hoạch vụ mùa này toàn huyện gieo cấy  6.000 ha. Với cơ cấu mùa sớm 55% DT, mùa trung 42% còn lại là mùa muộn. Trong đó diện tích gieo thẳng  dự kiến 3000 ha. Các giống được khuyến cáo đưa vào gieo cấy nhiều như Khang dân 18, QP5, Thiên ưu, BC 15... Để giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh trên lúa mùa huyện đã cấp đủ 100% lượng thuốc xử lý hạt giống, phát động nông dân đánh diệt chuột trên diện rộng, phun thuốc và thu gom ốc bươu vàng trước khi gieo cấy.  Hiện các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy cho kịp thời vụ và tránh những bất thuận của thời tiết. Dự kiến huyện Thanh Liêm sẽ cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa  trong tuần đầu tháng 7 chuyển trọng tâm sang  chăm sóc và bảo vệ./. ​​