Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm gieo trồng được trên 558 ha cây màu vụ đông

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm gieo trồng được trên 558 ha cây màu vụ đông
Tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây màu vụ đông


           ​Tính đến ngày 9/10 toàn huyện đã gieo trồng được trên 558 ha cây màu các loại đạt gần 50% KH. Trong đó cây ngô trên 145 ha, đậu tương 189 ha, bí đỏ 47 ha, bí xanh 21,5 ha còn lại là khoai lang và rau đậu các loại. Các xã tập trung gieo trồng nhiều như Thanh Tân, Thanh Hương, Liêm Cần, Liêm Sơn. Theo kế hoạch vụ đông này toàn huyện Thanh Liêm phấn đấu gieo trồng 1200 ha cây màu các loại. Để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành , hội đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tham gia trồng cây vụ đông; các địa phương, các hợp tác xã DVNN quy hoạch vùng trồng, lựa chọn cây trồng phù hợp đồng thời hỗ trợ nông dân khâu tưới tiêu, bảo vệ thực vật và một phần kinh phí giống, vật tư nông nghiệp và tìm đầu ra sản phẩm. Hiện ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tập trung chăm bón cây màu đã trồng và khẩn trương gieo trồng các loại cây màu ưa lạnh cho kịp thời vụ, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác./.