Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm gieo trồng được trên 837 ha cây màu vụ đông

Thông tin cần biết  
Huyện Thanh Liêm gieo trồng được trên 837 ha cây màu vụ đông
Tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm tích cực gieo trồng và chăm sóc các loại cây màu vụ đông


            Tính đến ngày 28/10 các địa phương  của huyện Thanh Liêm đã gieo trồng được trên 837 ha cây màu các loại đạt trên 69% KH. Trong đó cây ngô trên 166 ha, đậu tương 255 ha, bí đỏ- bí xanh 76,5 ha còn lại là khoai lang và rau đậu các loại. Các xã tập trung gieo trồng nhiều như Thanh Tân, Liêm Cần, Liêm Sơn, Thanh Nghị, Liêm Phong... Qua theo dõi các loại cây màu đang phát triển khá tốt, chưa phát hiện dịch hại. Hiện cây ngô đang xoáy nõn và trổ cờ, cây đậu tương đang ra hoa, cây cà chua đang cho quả chuẩn bị cho thu hoạch lứa​ đầu...UBND huyện và ngành chức năng đã chỉ đạo các ban ngành, hội đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tiếp tục trồng cây vụ đông để tăng thu nhập trên diện tích canh tác; các địa phương, các hợp tác xã DVNN  hỗ trợ nông dân khâu tưới tiêu, bảo vệ thực vật  và  tích cực tìm đầu ra  cho sản phẩm. Các hộ nông dân tập trung chăm bón cây màu đã trồng theo đúng quy trình đã được hướng dẫn, tích cực theo dõi tình hình sâu bệnh, dịch hại để có biện pháp bảo vệ cây trồng, đảm bảo năng xuất cuối vụ./.