Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm: Đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm: Đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019
BTV Huyện ủy vừa tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 6 đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thuyên- TUV - Bí thư HU.

        

      Trong tháng 5 năm 2019, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới. Đã thực hiện tốt việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện lần thứ XXX; Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 và Lễ kỷ niệm 65 năm mặt trận chiến đấu chống càn tại Núi Chùa (xã Thanh Tâm) đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong hoạt động phát triển kinh tế, chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa, hoa màu, tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo xã Liêm Phong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Thu ngân sách có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa, y tế, chính sách an sinh xã hội, giáo dục được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị ổn định, các chính sách xã hội được quan tâm.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Trong công tác chỉ đạo, điều hành có việc còn chưa kịp thời, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, của huyện còn chậm; hoạt động của Tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án của huyện không đáp ứng được yêu cầu; một số chỉ tiêu thu ngân sách chưa đạt tiến độ kế hoạch; việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền chưa nghiêm túc; một số xã chưa tích cực, thiếu chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tình hình tôn giáo có nơi còn diễn biến phức tạp.

          Tháng 6 năm 2019, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, đồng thời chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tổ chức Hội nghị nghe báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ chính HĐND huyện khóa XVIII; chỉ đạo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, và huyện trước kỳ hợp thường kỳ giữa năm 2019 trên địa bàn huyện theo kế hoạch; chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp giữa năm của HĐND huyện và các xã, thị trấn theo luật định. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ và kỷ niệm trọng khác, nhất là tuyên truyền nội dung kỳ họp thứ X Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Tiếp tục thực hiện kiện toàn lãnh đạo, quản lý của huyện và cơ sở, chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, giám sát chuyên đề đối với BTV Đảng ủy xã Liêm Phong, xã Liêm Túc, Đảng ủy Quận sự huyện, chi bộ trường THPT C Thanh Liêm. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tích cực chỉ đạo thu hoạch lúa xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, công tác phòng chống lụt, bão. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên kháng sản, môi trường, quản lý hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn; tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực tham gia Hội thi truyên truyền phố biến pháp luật;  giữ vững  an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…