Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến kênh trên địa bàn huyện