Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tuyên truyền phổ biến GDPL và trợ giúp pháp lý

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tuyên truyền phổ biến GDPL và trợ giúp pháp lý
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng PHPBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

     Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐ ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng PHPBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Trong 5 ngày: Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019 Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 5 xã: Liêm Phong, Liêm Thuận, Liêm Cần, Liêm Sơn, Liêm Túc. 


​​(Đồng chí Trần Quyết Thắng- Trưởng phòng Tư pháp- PCT Hội đồng Phối hợp TTPBGDPL huyện- Báo cáo viên pháp luật)


( Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và

trợ giúp pháp lý tại xã Liêm Sơn)


( Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và

trợ giúp pháp lý tại xã Liêm Cần)


( Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và

trợ giúp pháp lý tại xã Liêm Phong)


( Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và

trợ giúp pháp lý tại xã Liêm Túc)

Đối tượng tham gia hội nghị là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên hội cựu chiến binh làm nòng cốt và các hội đoàn thể… qua mỗi buổi tuyên truyền các đồng chí đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về Pháp luật Thừa kế trong trong Bộ luật Dân sự, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự… Hội nghị đã thu hút 1.095 người tham gia./.