Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập hội đồng BT, HT và TĐC đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Th...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định thành lập hội đồng BT, HT và TĐC đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam