Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội Nông dân huyện phát động ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực làm sạch đồng ruộng.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  
Thanh Liêm: Hội Nông dân huyện phát động ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực làm sạch đồng ruộng.
Hội Nông dân huyện Thanh Liêm vừa phát động hội nông dân các xã thị trấn ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm sạch môi trường

          Tại cánh đồng thôn Nham Kênh xã Thanh Nghị và Thôn Thử Hòa xã Thanh Tân các cán bộ hội viên hội nông dân các địa phương đã đồng loạt ra quân làm điểm thu gom các loại rác thải đặc biệt là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tập kết vào các bồn chứa trên cánh đồng để đưa đi xử lý theo quy định. Tuy chưa có tổng hợp thống kê đầy đủ nhưng theo đánh giá của Hội Nông dân huyện thì hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bể chứa trên các cánh đồng và làm tốt công tác tuyên truyền vận động  nên lượng rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đã giảm đáng kể. Được biết đây là chương trình hoạt động được hội nông dân huyện xây dựng và triển khai từ tháng 9/ 2019 tạo thành phong trào định kỳ thu gom sau mỗi mùa vụ.  Sau khi triển khai điểm, 100% hội cơ sở sẽ tổ chức đồng loạt. Cán bộ hội viên nông dân làm nòng cốt vừa trực tiếp thu gom vừa  tuyên truyền vận động nhân dân địa phương không vứt rác thải bừa bãi, vỏ bao bì thuốc BVTV được thu gom theo quy định làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới./.