Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Hội nông dân huyện ra quân thu gom vỏ thuốc BVTV, làm sạch đồng ruộng lần 2

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  
Thanh Liêm: Hội nông dân huyện ra quân thu gom vỏ thuốc BVTV, làm sạch đồng ruộng lần 2
Nhằm thay đổi thói quen, ý thức của người dân, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp trên địa bàn, bảo vệ môi trường nông thôn. Hội nông dân huyện vừa ra quân vệ sinh, thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên cánh đồng tại thôn Bói (Thanh Phong), thôn Đạt Hưng, thôn Lã, thôn Ninh Tảo (Thanh Bình) với sự tham gia của gần 50 cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho hội nông dân xã Thanh Phong, Thanh Bình.           Các hội viên hội nông dân được chia ra làm nhiều tổ ở nhiều địa điểm khác nhau, tập trung ở các khu vực cánh đồng có nhiều rác thải, vỏ thuốc BVTV trên các tuyến kênh, mương nội đồng để vớt rác, nhặt các loại bao bì, phế liệu tập kết về một khu vực và vận chuyển đến nơi tập kết rác để xử lý theo quy định.

          Được biết, đây là đợt ra quân thu gom vỏ thuốc BVTV vệ thực làm sạch đồng ruộng lần 2 của HND huyện. Thông qua hoạt động này nhằm xóa bỏ thói quen lạm dụng thuốc BVTV, thải trực tiếp bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ra kênh mương, đồng ruộng... gây ô nhiễm môi trường đất, nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Góp phần hạn chế được nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng ô nhiễm môi trường và an toàn cho người dân khi sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng./.