Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Phòng tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Thanh Hương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục phá...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Phòng tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Thanh Hương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
Tại hội nghị, trên 320 cán bộ và nhân dân xã Thanh Hương đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của pháp luật về luật thừa kế, luật quốc phòng và luật nghĩa vụ quân sự.
     Cùng với việc được tiếp cận với các điều khoản trong luật, cán bộ và nhân dân địa phương còn được xem, nghe những tình huống dẫn chứng cụ thể, sinh động đã xảy ra trong thực tế, từ đó dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. 

     Thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để từ đó nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; góp phần giảm các vụ khiếu kiện và ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.