Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Sơ kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: Sơ kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đ/c Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU – Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

               6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH gắn với phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đã tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH của huyện cơ bản đều đạt và vượt 50% KH năm. Trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đổi mới cơ cấu giống cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, nên đã đưa năng suất lúa đạt 66,3tạ/ha, các đề án cánh đồng mẫu, mô hình sản xuất lúa, rau, củ quả an toàn được duy trì thực hiện có hiệu quả; trong phong trào trồng hoa NTM, đến nay toàn huyện đã trồng được trên 79.200m2 hoa làm thảm, trên 3.500 cây hoa trồng làm điểm nhấn tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng NTM hiện nay huyện nhà đang tập trung hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất CN – TTCN 6 tháng đạt trên 7.000 tỷ đồng đạt 54% KH năm; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn trên 243 tỷ đồng; Công tác GPMB đã thực hiện giải phóng mặt bằng 16 dự án, trong đó tiếp nhận 8 dự án mới. Lĩnh vực VH-XH có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, an ninh chính trị, TT ATXH cơ bản ổn định, quốc phòng được giữ vững.          Để hoàn thành toàn diện và vượt mức 16/16 chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2019 đã đề ra, 6 tháng cuối năm Thanh Liêm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT- XH gắn với các phong trào thi đua, trước mắt chăm sóc bảo vệ diện tích lúa mùa; triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích trồng hoa; xây dựng xã NTM kiểu mẫu; đồng thời chủ động phòng chống lụt bão, úng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho trên 1.200 người, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 2,3%./