Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tổng kết công tác BHXH năm 2019.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tổng kết công tác BHXH năm 2019.
Bảo hiểm xã Hội huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

​​

    Năm 2019, BHXH huyện Thanh Liêm đã giải quyết kịp thời đầy đủ, đúng quy định cho người thụ hưởng các chế hộ BHXH góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm số người tham gia BHXH là trên 16.600 người; Số người tham gia BHYT là trên 105 nghìn người; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,7% dân số toàn huyện. Cùng với việc thu, chi BHXH, BHYT đơn vị còn giải quyết chế độ chính sách, thanh toán khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân, ước chi thanh toán khám chữa bệnh năm 2019 là 25,9 tỷ đồng. Trong năm BHXH huyện còn rà soát, in bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT tiến tới thực hiện lộ trinhfc cấp BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH.

Bước sang năm 2020, BHXH huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, tái tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia và tái tham gia Bảo hiểm. Phấn đấu toàn huyện có trên 90% dân số tham gia BHYT; 32% lực lượng lao động tham gia BHXH. Cũng nhân dịp này đã có nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng./