Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Điểu – Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm chủ trì hội nghị.
        Theo đó, đối tượng học nghề là lao động nông thôn có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, từ đủ 15 đến 60 tuổi đối với nam; từ đủ 15 đến 55 tuổi đối với nữ, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, người khuyết tật.


        Các ngành nghề đào tạo gồm: may công nghiệp, điện dân dụng, hàn điện và thêu ren. Ngoài việc được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định số 20/2016 của UBND tỉnh, lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất, lao động nữ bị mất việc làm được hỗ trợ tiền ăn với mức 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nới cư trú từ 15 km trở lên. Riêng đối với người khuyết tật, mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học, nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 5 km trở lên. Việc tiếp tục thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện./​