Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang An lang an toàn giao thông

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Thanh Liêm: triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang An lang an toàn giao thông
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch triểm tra, giải tỏa các vi phạm tái lấn, tái chiếm hành lang ATGT các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, xã lộ trên địa bàn huyện.
          Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và đoàn cưỡng chế giải tỏa; rà soát thống kê, lập biên bản từng hộ vi phạm; gửi thông báo bằng văn bản đến từng hộ dân, yêu cầu cam kết tự tháo dỡ, giải tỏa nếu các hộ cố tình vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế. Theo kế hoạch toàn huyện sẽ đồng loạt ra quân giải tỏa vào ngày 2/10/2018 và hoàn thành trước ngày 8/10/2018. Tại cuộc họp các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp nhằm triển khai kế hoạch đạt hiệu qủa cao hơn, trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT; trong giải tỏa cần có sự phối hợp của các ngành đặc biệt là lực lượng công an huyện…. 

        UBND huyện yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm giải tỏa triệt để nhà cửa, liều quán, vật kiến trúc, cây cối, biển hiệu, vật liệu xây dựng… trong phạm vi lòng lề đường, rãnh thoát nước dọc, phạm vi đã đền bù GPMB, đất công trong hành lang ATGT đường bộ, góp phần lập lại trật tự hành lang ATGT  các tuyến đường trên địa bàn huyện./