Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : Tuyên truyền phổ biến luật và các nghị quyết của HĐND tỉnh

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm : Tuyên truyền phổ biến luật và các nghị quyết của HĐND tỉnh
Uỷ ban MT TQ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền,phổ biến các luật và nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành

         Trong thời gian nửa ngày làm việc, trên 150 đại biểu là chủ tịch MTTQ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư trên địa bàn huyện đã được nghe truyền đạt các nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 mới ban hành tại kỳ họp cuối năm 2019 có liên quan đến cơ sở như : Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; nghị quyết về mức hỗ trợ phát triển các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiêu tiết kiệm; nghị quyết về mức hỗ trợ hàng tháng đối với hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; quy định về mức giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB thuộc tỉnh Hà Nam …bên cạnh các nghị quyết HĐND tỉnh các đại biểu còn được nghe truyền đạt các nội dung cốt lõi của một số luật mới như: Luật phòng chống tham nhũng; luật hòa giải … Thông qua hội nghị nhằm cập nhật, trang bị thông tin mới, các kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở để vận dụng kịp thời, đạt hiệu quả  nhiệm vụ công tác được giao./.