Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng năm 2019

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng năm 2019
UBND huyện Thanh Liêm vừa tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên – Tỉnh ủy viên – Bí thư HU dự hội nghị; Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

   

           ​9 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, năng suất lúa vụ xuân đạt 66,3 tạ/ha, năng suất lúa mùa dự kiến 58,5 tạ/ha. Diện tích cây màu vụ xuân, vụ hè thu, cây nhân dân đảm bảo kế hoạch. Ngành chăn nuôi gia cầm ổn định, chăn nuôi gia súc, đặc biệt là đàn lợn giảm mạnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với các cơ sở doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; chương trình mỗi xã một sản phẩm; dự án chăn nuôi gà thịt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Tích cực chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới năm 2018. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư đến năm 2020. Gía trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước 11.262,2 tỷ đồng đạt 85,9% KH, tăng 14,05% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 1.125 tỷ đồng, đạt 170% KH năm, trong đó số thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 358,061 tỷ đồng đạt 88%KH. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng lên. Chú trọng đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định…

         Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Nguyên nhân thực hiện các đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp còn chậm; công tác thu ngân sách đối với chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân, thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh chưa đạt tiến độ kế hoạch; việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán có dự án còn chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế, để xảy ra tình trạng vi phạm đất đai trên địa bàn;

         Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng –Phó bí thư HU – Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan chuyên môn, các phòng, ban tập trung rà soát các chỉ tiêu KT-XH, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019, phân loại, đề ra các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Chuẩn bị số liệu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025 phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; tích cực đôn đốc cơ sở triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 1.200ha. Tiếp tục chăm sóc, mở rộng diện tích trồng hoa trên các tuyến đường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghệ cấp giấy quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại xã Liên Cần, Kiện Khê, các cơ sở tôn giáo, đất nông nghiệp. Tập trung các nhóm giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách, nhất là đối với lĩnh vực thu còn thấp như thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí, thu thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân…/.​