Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
UBND xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân thôn Lác Chiều.

             Tại hội nghị trên 100 người là cán bộ, lãnh đạo xã và nhân dân thôn Lác Chiều xã Thanh Hương được chuyên viên phòng tư pháp huyện, Công chức Tư pháp hộ tịch xã giới thiệu chuyên đề luật dân sự, chế định về thừa kế và trợ giúp pháp lý. Qua đó giúp nhân dân tự nâng cao nhận thức cho bản thân về pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực để mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Ngoài việc được phổ biến về Luật thừa kế chế định về thừa kế và trợ giúp pháp lý, toàn thể nhân dân còn được giải đáp những vấn đề còn thắc mắc. Sau hội nghị tuyên truyền này, UBND xã đề nghị Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể gắn nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt của tổ chức mình và mỗi tổ chức đoàn thể là dịp cầu nối giữa các hội viên với pháp luật, xây dựng, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ tại các thôn để nội dung sinh hoạt của tổ chức mình ngày càng phong phú có sức lan tỏa trong tổ chức cũng như trong đời sống xã hội./