Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội HTX chăn nuôi

Thông tin Kinh tế xã hội  
Xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm tổ chức đại hội HTX chăn nuôi
Xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất thành lập và đi vào hoạt động HTX chăn nuôi, nhiệm kỳ 2019-2024.
         Xã Liêm phong hiện có tổng số 35 hộ chăn nuôi quy mô trang trại và gia trại. Tuy nhiên sản xuất còn mang tính manh mún thiếu tập trung, sản phẩm làm ra còn hạn chế về số lượng và chất lượng, đầu ra bấp bênh. Từ thực tế đó, HTX chăn nuôi xã Liêm Phong thành lập và tổ chức đại hội lần đầu tiên nhiệm kỳ 2019-2024 thu hút 13 hộ chăn nuôi trên địa bàn tham gia với diện tích chuồng trại trên 5000m2. Chủ yếu chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, ngan đẻ, vịt thương phẩm, gà các loại và các con nuôi thủy sản như cá trắm, chép, trôi và một số con nuôi khác. Vốn đóng góp hoạt động ban đầu trên 300 triệu đồng. Các thành viên HTX là những hộ gia đình cùng địa bàn có nhu cầu chăn nuôi, tự nguyện tham gia HTX để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tạo chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa theo hướng tập chung đảm bảo quy trình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Đại hội  đã​ thảo luận thông qua điều lệ hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị và các chức danh chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX, Kiểm soát viên và thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019-2024./.