Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 04/KH-BCĐ 31/01/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra, năm 2020​ UBND huyện
2 65/KH-UBND 30/01/2020 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp CORONA gây ra năm 2020 UBND huyện
3 05/TB-UBND 20/01/2020 Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển Giáo viên trung học cơ sở hạng III, Giáo viên tiểu học hạng IV, Giáo viên mầm non hạng IV năm 2020​ UBND huyện
4 135/QĐ-UBND 10/01/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách và công nhận danh sách giáo viên trúng tuyển đặc cách năm 2019 UBND huyện
5 22/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 HĐND huyện
6 27/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện Thanh Liêm năm 2020 HĐND huyện
7 17/NQ-HĐND 09/09/2019 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu để thành lập thị trấn Tân Thanh huyện Thanh Liêm tỉnh Hà nam HĐND huyện
8 15/TB-HĐND 03/09/2019 Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 9 năm 2019 HĐND huyện
9 16/NQ-HĐND 26/08/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách bổ sung ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND huyện
10 15/NQ-HĐND 21/08/2019 Nghị quyết về việc cho thôi làm ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện
11 528/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định về việc kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 UBND huyện
12 25/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện UBND huyện
13 05/UBND-NN 03/01/2019 Công văn về việc chỉ đạo sản xuất, phòng trừ chuột, bệnh lùn sọc đen Phương Nam đầu vụ xuân năm 2019 UBND huyện
14 842/KH-UBND 11/12/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thanh Liêm UBND huyện
15 42/2018/QĐ-UBND 20/11/2018 Quyết định ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương tỉnh Hà Nam UBND Tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page