Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
15/10/2018
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch óa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2020
06/08/2018
UBND huyện vừa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
18/07/2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ hộp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018
12/02/2018
Ngày 12 tháng 2 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch ảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020
16/07/2004
Thanh Liêm có tiềm năng du lịch sinh thái tự nhiên với các di tích lịch sử nổi tiếng: Kẽm Trống (Thanh Hải), chùa Châu (Kiện Khê), chùa Tiên (Thanh Lưu). Huyện có hai tuyến quốc lộ 1A và 21A chạy qua. Vị trí địa lý của huyện thuận lợi cho liên doanh, liên kết trao đối, thu hút đầu tư cũng như lưu thông hàng hóa.