Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  
04/10/2019
Tại Thôn Cự xá xã Liêm Phong Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường và phát động toàn dân ra quân vệ sinh môi trường.Ông Nguyễn Văn Trọng phó chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc tỉnh đã về dự buổi phát động
18/09/2019
Nhằm thay đổi thói quen, ý thức của người dân, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp trên địa bàn, bảo vệ môi trường nông thôn. Hội nông dân huyện vừa ra quân vệ sinh, thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên cánh đồng tại thôn Bói (Thanh Phong), thôn Đạt Hưng, thôn Lã, thôn Ninh Tảo (Thanh Bình) với sự tham gia của gần 50 cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho hội nông dân xã Thanh Phong, Thanh Bình.
10/09/2019
Hội Nông dân huyện Thanh Liêm vừa phát động hội nông dân các xã thị trấn ra quân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm sạch môi trường
12/02/2018
Ngày 12 tháng 2 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch ảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020