Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chung tay viết tiếp những trang sử vàng

74 năm ngày thành lập ngành thanh tra  
Chung tay viết tiếp những trang sử vàng

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ ngành Thanh tra không ngừng nỗ lực góp sức mình làm dầy dặn và vẻ vang thêm cuốn lịch sử của Ngành, của đất nước, dân tộc.

 
 

Chúng tôi xin điểm lại khoảnh khắc gần đây nhất khi các cán bộ ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực đóng góp trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Ngay trong những ngày thi đua vừa qua, nhiều cán bộ lãnh đạo của ngành tại các địa phương và Trung ương tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ (ĐB) nhiệm kỳ mới.

Điểm lại, tất cả 68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong đại hội (ĐH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, các ĐH diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đổi mới, thông qua được Nghị quyết xác định những giải pháp đột phá cho sự phát triển trong những năm tới. Hầu hết các ĐH đều bầu ra được cấp ủy khóa mới cơ bản theo đúng phương án chuẩn bị và xác định những phương hướng, mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, các ĐHĐB được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc theo Chỉ thị 36-CT/TW; phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐH được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau ĐH. Trừ 2 Đảng bộ là Quân đội, Công an không bầu cấp ủy theo qui định và Đảng bộ Ngoài nước chỉ tiến hành hội nghị đại biểu, còn lại 65 ĐHĐB thực hiện đủ 4 nội dung.

Kết quả cho thấy, 65 Đảng bộ đã bầu được 3.502 đồng chí vào cấp ủy và chỉ định 2 đồng chí giữ chức Bí thư. Trong đó có 1.242 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (35,49%).

Dưới đây là danh sách các cán bộ chủ chốt của ngành Thanh tra đã đạt được tín nhiệm cao trúng cử vào các BCH ĐB khóa mới.

1. Đ/c Lê Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra, trúng cử BCH ĐB Khối cơ quan Trung ương.

2. Đ/c Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công thương được bầu vào Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa XV.

4. Đ/c Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Đ/c Trần Kỳ Sơn, Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa XXIV.

6. Đ/c Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chánh Thanh tra Phụ trách Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa XVIII.

7. Đ/c Ngô Thị Hòa, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa XXVII.

8. Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa III, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

9. Đ/c Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bầu vào BTV Đảng  ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

10. Đ/c Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

11. Đ/c Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài  nguyên và Môi trường được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

12. Đ/c Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

13. Đ/c Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

14. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng được bầu vào BCH ĐB Bộ khóa XVIII.

15. Đ/c Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế được bầu vào BTV Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

16. Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng được bầu vào BTV Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

17. Đ/c Hoàng Đức Thành, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc được bầu vào BTV Đảng ủy của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

18. Đ/c Phạm Phú Duẩn, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên, được bầu vào BTV Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII.

19. Đ/c Phạm Xuân Khai, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ được bầu vào  BTV Tỉnh ủy khóa XIII.

20. Đ/c Hoàng Thế Hùng, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai được bầu vào BTV Tỉnh ủy khóa XV.

21. Đ/c Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội được bầu vào BCH ĐB TP khóa XVI.

22. Đ/c Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP HCM được bầu vào BCH Thành ủy khóa X.

23. Đ/c Đỗ Đức Công, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

24. Đ/c Phan Hữu Hạnh, Chánh Thanh tra tỉnh Long An được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

25. Đ/c Dương Hồng Lạc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

26. Đ/c Huỳnh Quốc Hoàng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vào BCH ĐB tỉnh khóa XV

27. Đ/c Hà Huy Hội, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Cạn được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XI.

28. Đ/c Lê Văn Ánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIV.

29. Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

30. Đ/c Nguyễn Đức Hưng - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

31. Đ/c Võ Thanh Tráng, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

32. Đ/c Trương Văn Nam - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVIII.

33. Đ/c Hồ Bê, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu vào BCH ĐB tỉnh khoá XV.

34. Đ/c Nguyễn Văn Thơm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

35. Đ/c Trần Hữu Đức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai, BCH ĐB tỉnh khóa XV.

36. Đ/c Đỗ Văn Toán, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

37. Đ/c Nguyễn Bá Nhuần, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVIII.

38. Đ/c Trần Đình Bách, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

39. Đ/c Lê Quốc Chỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

40. Đ/c Hoàng Đức Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVIII.

41. Đ/c Phạm Hồng Thu, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

42. Đ/c Nguyễn Trung Cung, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIV.

43. Đ/c Hoàng Phước Quỳnh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

44. Đ/c Lữ Ngọc Bình, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

45. Đ/c Võ Văn Phải, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIII.

46. Đ/c Nguyễn Tất Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XXI.

47. Đ/c Y Quang Siu, Chánh Thanh tra tỉnh Đắc Lăk được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

48. Đ/c Lê Sỹ Tuân, Chánh Thanh tra tỉnh Đắc Nông được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XI.

49. Đ/c Nguyễn Duy Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

50. Đ/c Lê Ngọc Rửa, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

51. Đ/c Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được bầu vào BCH ĐB TP khóa XVI.

52. Đ/c Đặng Thị Quyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

53. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa IX.

54. Đ/c Phạm Phước Hải, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Phước được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

55. Đ/c Trần Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIII.

56. Đ/c Võ Thị Thiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIII.

57. Đ/c Lê Việt Hòa, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long được bầu vào BCH ĐB khóa X.

58. Đ/c Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVIII.

59. Đ/c Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng được bầu vào BCH ĐB TP khóa XV.

60. Đ/c Võ Văn Chính, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ được bầu vào BCH ĐB TP khóa XIII.

61. Đ/c Quách Hữu Phước, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa VI.

62. Đ/c Nguyễn Văn Mười, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

63. Đ/c Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

64. Đ/c Phan Đăng Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIV.

65. Đ/c Phạm Khải Trung, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

66. Đ/c Nguyễn Văn Bắc, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

67. Đ/c Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIII.

68. Đ/c Đoàn Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVI.

69. Đ/c Lê Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XVII.

70. Đ/c Lê Hoàng Thuyên, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.

71. Đ/c Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa X.

72. Đ/c Phạm Ngọc Khanh, Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XV.

73. Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh được bầu vào BCH ĐB tỉnh khóa XIX.