Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiến pháp 1946

Hiến pháp 1946

 

Hiến pháp 1946 
 Số hiệu
 
 Ngày ban hành
09/11/1946
 Ngày có hiệu lực
09/11/1946
 
 Hình thức văn bản
Hiến pháp 
 Cơ quan ban hành
Quốc hội
 Người ký duyệt
Quốc Hội  
 Trích yếu nội dung
Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội NướcViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua  ngày 09 tháng 11 năm 1946
 

 

 
 Chi tiết văn bản
 
 
File đính kèm: Hiến pháp 1946 
Tin liên quan  
Hiến pháp năm 1992 (02/04/2015)
Hiến pháp năm 1980 (02/04/2015)
Hiến pháp 1959 (02/04/2015)