Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiến pháp năm 1980

Hiến pháp năm 1980

 

Hiến pháp năm 1980 
 Số hiệu
248-LCT 
 Ngày ban hành
19/12/1980
 Ngày có hiệu lực
19/12/1980
 
 Hình thức văn bản
Hiến pháp 
 Cơ quan ban hành
Quốc hội
 Người ký duyệt
Trường Chinh  
 Trích yếu nội dung
Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.
 
 Chi tiết văn bản
 
 
File đính kèm: 248-LCT
Tin liên quan  
Hiến pháp năm 1992 (02/04/2015)
Hiến pháp 1959 (02/04/2015)
Hiến pháp 1946 (02/04/2015)