Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiến pháp năm 1992

Hiến pháp năm 1992
Hiến pháp năm 1992 
 Số hiệu
68-LCT/HĐNN8 
 Ngày ban hành
18/04/1992
 Ngày có hiệu lực
18/04/1992
 
 Hình thức văn bản
Hiến pháp 
 Cơ quan ban hành
Quốc hội
 Người ký duyệt
Trường Chinh  
 Trích yếu nội dung
Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nan khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.
 
 Chi tiết văn bản
 
 
File đính kèm: Hiến pháp năm 1992 
Tin liên quan  
Hiến pháp năm 1980 (02/04/2015)
Hiến pháp 1959 (02/04/2015)
Hiến pháp 1946 (02/04/2015)