Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp bàn một số nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thanh tra lại

Tin tức sự kiện  
Họp bàn một số nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thanh tra lại
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tra một số bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về thanh tra lại.

 

 

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Phó Tng Thanh traChính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Thanh tramột số bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về thanh tra lại.

 

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe đại diện Tổ biên tập thuyết minh Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh tra lại. Theo đó, Luật Thanh tra năm 2010 có quy định về thẩm quyền của Tổng Thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra thuộc tỉnh, TP trực thuộc TƯ, Chánh Thanh tra sở có thẩm quyền tiến hành thanh tra lại khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quả trình thanh tra, ra kết luận thanh tra trước đó.

 

Tuy nhiên, từ khi Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mặc dù số cuộc thanh tra lại trong thực tế ít khi được các cơ quan thanh tra tiến hành, nhưng việc hiểu quy định và áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra lại cũng còn lúng túng về thẩm quyền, nội dung thanh tra, về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, việc xử lý kết luận thanh tra lại; cá biệt có nơi ra văn bản hướng dẫn khác với quy định của Nghị định. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Thông tư để hướng dẫn về thanh tra lại là cần thiết.

ảnh aa.JPG
Dự thảo Thông tư gồm 3 chương với 14 điều, Chương I: Quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng gồm 2 điều; Chương II: Quy định, hướng dẫn cụ thể có một số nội dung về thanh tra lại gồm 11 điều; Chương II: Điều khoản thi hành gồm 1 điều.

 

 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao sự cần thiết phải ban hành Thông tư thanh tra lại và cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần bổ sung, thay thế  một số cụm từ để tránh trùng lặp và gây hiểu nhầm cho đối tượng thanh tra; quy định lại nội dung tại một số điều trong dự thảolàm rõ thêm Điều 6 của dự thảo Thông tư về việc ban hành nội dung quyết định thanh tra lại; thời hiệu, thời hạn thanh tra lại.