Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo cơ quan

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo cơ quan
 
 

 1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chánh Thanh tra tỉnh

 nguen thi hai yen.JPG

 - Năm sinh: 1966

  - Điện thoại: 0916369286

 - Thư điện tử: nguyenthihaiyen.ttr@hanam.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Cao cấp​

- Địa chỉ nhà riêng: huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  - Phụ trách chung các hoạt động của Thanh tra tỉnh

   
 

2.Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

2 Phạm Mạnh Hùng.JPG

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Thư điện tử: Phammanhhung.ttr@hanam.gov.vn

- Điện thoại: 0226858693

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Địa chỉ nhà riêng: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý
- Phụ trách: Phụ trách thanh tra kinh tế xã hội

3.Ông Nguyễn Huy Đông - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huy Đông.JPG

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Điện thoại: 0983901489

- Thư điện tử: Nguyenhuydong@hanam.gov.vn

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Địa chỉ nhà riêng: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Phụ trách: Công tác phòng, chống tham nhũng

4. Bà Trần Thị Bình - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Trần Thị Bình.JPG

- Chức danh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Năm sinh: 1979

- Thư điện tử: Tranthibinh@hanam.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Địa chỉ nhà riêng: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 - Điện thoại: 0982854552

- Phụ trách: Tiếp dân và khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan