Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật 44/2013/QH13 luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí

Luật 44/2013/QH13 luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí

 

Thông tin văn bản số: 44/2013/QH13

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

44/2013/QH13

Tên văn bản

Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí

Ngày ban hành

26/11/2013

Ngày hiệu lực

01/7/2014

Loại văn bản

Luật

Tệp đính kèm

44/2013/QH13