Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Luật 48/2005/QH11 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

 

Thông tin văn bản số:  48/2005/QH11

Hiệu lực văn bản

Hết hiệu lực

Số ký hiệu

48/2005/QH11

Tên văn bản

 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày ban hành

29/1/2005

Ngày hiệu lực

01/6/2006

Loại văn bản

Luật

Tệp đính kèm

 48/2005/QH11