Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số: 56/2010/QH12 Luật thanh tra

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số: 56/2010/QH12 Luật thanh tra

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số: 56/2010/QH12

Luật thanh tra

15/11/2010

01/7/2011

Còn hiệu lực