Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 13/2008/QH13

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 13/2008/QH13

 

TT

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

1

Luật số 13/2008/QH13

Luật thuế giá trị gia tăng

03/6/2008

01/01/2009

 Còn hiệu lực