Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 14/2008/QH12 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

03/6/2008

01/01/2009

Còn hiệu lực