Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 45/2009/QH12 Luật thuế tài nguyên

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 45/2009/QH12 Luật thuế tài nguyên

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số 45/2009/QH12

Luật thuế tài nguyên

25/11/2009

01/7/2010

Còn hiệu lực