Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 60/2010/QH12 Luật khoáng sản

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số 60/2010/QH12

Luật khoáng sản

17/11/2010

01/7/2011

Còn hiệu lực