Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật số 78/2006/QH11

VB QPPL về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, tài chính, ngân sách Luật về Thanh tra, thuế - phí lệ phí, TC, NS  
Luật số 78/2006/QH11

 

Tên văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng

Luật số 78/2006/QH11

Luận quản lý thuế

29/11/2006

01/7/2007

Còn hiệu lực